Tuys Blog

Mantelzorg is vaak een vrouwen-issue

In de glorietijd van ‘Vadertje Drees’  waren vrouwen vaak verantwoordelijk voor mantelzorg, droegen de dagelijkse zorg voor kinderen, voorzagen iedereen van maaltijden, deden het huishouden en onderhielden netwerken. Deze onbetaalde reproductieve arbeid was echter wel nodig om de productie van betaald werk, zoals auto’s bouwen, schipladingen lossen, notarisdiensten verlenen, mogelijk te maken. Zonder de onbetaalde arbeid door vrouwen zou de economie piepend en krakend tot stilstand zijn gekomen.

Vrouwen van nu zijn vaak opgegroeid in huishoudens waarin hun moeders of hun grootmoeders de bulk van de onbetaalde arbeid verzetten. Werk leveren zonder ervoor betaald te worden, wordt ook nu nog minder als een probleem ervaren door vrouwen dan door mannen.  Ook op ‘werkervaringsplekken’ in grotere bedrijven zijn nog steeds meer jonge vrouwen te vinden dan jonge mannen, die bereid zijn onbetaald werkervaring op te doen. Het is lastig om uit een rolpatroon te komen dat zo cultureel bepaald is door de historie die vrouwen hebben. Maar een eerste stap zou al eens kunnen zijn om de mantelzorg voor moeder wat meer uit te besteden en zelf in een leuke baan succes éen geld te verdienen, voor alle vrouwen zelf! Kunnen we daar misschien hét vrouwen-issue van 2018 van maken?

Zingevende nabijheid

Zingeving gaat over gebeurtenissen, relaties, doelen en onderliggende waarden die voor ons het belangrijkst zijn, die ons leven zin geven. Dat geldt voor u, voor mij en zeker ook voor mensen die zich kwetsbaar voelen door de ziekte ze hebben, of hun partner heeft. Zingeving geeft ons oriëntatie, een streven naar een ‘goed leven’. Zingeving blijkt ook te zijn vervat in de drie decentralisaties: aandacht voor de mens achter zijn probleem. ‘Het is van belang de ondersteuning te richten op de persoon en diens omgeving in plaats van uitsluitend op diens aandoening, beperking of indicatie. Het welbevinden van mensen dient centraal te staan.’ Dat is wat er in de Wet Maatschappelijke ondersteuning staat. En dat is niet wat wij dagelijks in de uitvoering van deze Wet zien: ; hulpmiddelen voor de aandoening in plaats van invulling geven aan de werkelijke behoeften. ‘Centraal staat de vraag wat ons betreft: welke betekenis wil u geven aan de situatie en beperking die u heeft en hoe u die die ervaart’. Wie immers scherp luistert, kan de ‘zingeving’ achterhalen en ontdekt dat geen twee situaties hetzelfde zijn en standaardoplossingen niet bestaan. Dat is wat Tuys doet, ook zonder dat de Wet Maatschappelijke ondersteuning dat van ons vraagt. Wetten zijn dienend, de mens is immers leidend. U bent leidend voor ons.

Vet zeg! Een leefstijlinterventie programma voor kids in Inntel

Tuys biedt gezinscoaching aan kinderen die kampen met hun gewicht en hier graag op een leuke manier wat aan willen doen. In het Inntel-hotel te Zutphen wordt een “ leefstijl-interventieprogramma gelanceerd in september waarin voor ouders kookworkshops a la Masterchef worden gegeven. Daarnaast zijn er sport- en spelclinics voor de kinderen. Er zijn meerdere mensen die meedenken met het hele gezin, zoals een diëtist, kinderfysiotherapeute en een gezinscoach. Gezinscoaches van Tuys zullen deze gezinnen langere tijd in de gezinssituatie thuis blijven begeleiden zodat er echt gestart wordt met een “new way of life”. Het is een programma dat is ontwikkelt door een kinderarts waar al veel ervaring in is opgedaan met goede resultaten.”

Dementiewijze mensen zorgen voor dementievriendelijke omgeving

Sommige oudere klanten worden betrapt op winkeldiefstal omdat ze gewoon de winkel uit lopen met hun spulletjes zonder te betalen. Anderen blijven soms urenlang rondjes lopen in het winkelcentrum en verdwaalden dan. Ze gaan de bank binnen en vroegen om contant geld. Hun pincode zijn ze vergeten. Na een uur komen ze dan weer terug, en stelden precies dezelfde vraag. Het zal steeds vaker gebeuren en ook u en ik kunnen dit mee gaan maken: het aantal mensen met een dementie groeit gestaag en mensen met een dementie zullen steeds langer thuis blijven wonen.

In Groot Brittannië is een programma met de naam “Dementia Friends” gestart, dat in de eerste twee jaar al één miljoen mensen hoopt te bereiken: Gewone mensen, winkelpersoneel, bankpersoneel, mensen die de neiging hadden om zich ongeduldig en onvriendelijk te gedragen tegen mensen die bijvoorbeeld meerdere malen per dag terugkwamen om dezelfde spullen te kopen of hun pincode elke keer opnieuw moesten laten instellen omdat ze die vergaten, kunnen mensen met dementie nu sneller herkennen. Ze hebben meer inzicht in de ziekte en begrijpen hoe ze met deze mensen moeten omgaan. Daar wordt de wereld dus alleen maar beter van!

Wij gaan dat ook doen: dementievriendelijke programma’s starten om zo dementiewijsheid te vergroten  en een dementievriendelijkere samenleving te kunnen zijn met elkaar

We blijven elkaar trouw tot de zorg ons scheidt

Mijn vader is ernstig ziek, maar niet dementerend. Zeker niet. En hij wil thuis blijven wonen, dat weet hij zeker. Hij is door een val plotseling in het ziekenhuis beland en daar zijn ze er echter helemaal niet zo zeker van dat hij thuis de zorg en verpleging kan krijgen die hij nodig heeft. Dergelijke zorg kan door de reguliere thuiszorgorganisaties helemaal niet worden geboden, dus dat wordt particuliere zorg inkopen of naar een verpleeghuis toe.

Naar een verpleeghuis toe, dat wil mijn vader niet. Hij wordt dan gescheiden van mijn moeder. Zijn grootste liefde, steun en toeverlaat. Maar voor particuliere thuiszorg is het PGB ontoereikend. En mijn vader heeft onvoldoende financiële middelen om de benodigde zorg dan maar zelf te betalen. Ik vind het schrijnend: zij hebben elkaar trouw beloofd tot de dood hen zal scheiden. Maar de werkelijkheid is dat niet de dood, maar de zorg hen zal scheiden.

Dinsdag klusdag met de pluspas

Tuys werkt samen met Praxis, omdat we er van overtuigd zijn dat veilig en comfortabel wonen thuis, niet duur hoeft te zijn. Veilig wonen, comfortabel wonen en hulp bij het klussen in huis in tuin. Dat is waar we graag bij helpen. lees meer…

Wij wensen u veel geluk

In de week tegen eenzaamheid hebben we de  boom bij de Walburgkerk in Zutphen omgetoverd in een wensboom. In deze boom konden u en anderen een wens achterlaten. En dat heeft u massaal gedaan. En wat voor wensen heeft u zoal gewenst? Een bezoek of een bloemetje voor mensen die u een warm hart toedraagt of omdat u merkt dat mensen eenzaam zijn. lees meer…

Knokken voor respijtzorg voor een weekje welverdiende vakantie

Vakantie mantelzorg thuis

Bent u ook zo toe aan vakantie? Nu de zon zich van haar beste kant laat zien is een weekje niet hoeven zorgen voor je partner, moeder of vader, om zelf even lekker zelf te genieten en uit te rusten, welverdiend. Wij merken dat dit essentieel is voor veel mantelzorgers: om even op adem te komen.
Bij de zoektocht naar vervangende zorg kun je echter op veel regelwerk stuiten. Op lange doorlooptijden en verwijzingen van het kastje naar de muur. Herkenbaar? lees meer…

Denk aan juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Dat kwam door de hitte….

zonnebloem-hittegolf-blog

De temperatuur kan deze week mogelijk wel tot 34 graden oplopen. Drink daarom voldoende, draag dunne kleding, blijf zo veel mogelijk in de schaduw, neem een lekker voetenbad en houd uw huis koel. lees meer…

Openingsspeech Tuys

Tuys-opening-2014

Op donderdag 18 september was het zover: we konden ons openingsfeestje vieren! Bart van der Meij van Pulsar Partners gaf in zijn openingsspeech uitstekend het traject weer tussen het eerste idee en onze ambitie voor de toekomst.  

Dames en heren,

Ruim een jaar geleden starten wij een projectgroep binnen Sutfene om te onderzoeken of er nieuw leven in het concept Tuys te brengen was. Tuys was daarvoor in de markt gezet om service-­ en gemakdiensten te leveren buiten het structurele aanbod van Sutfene om. Het bleek niet eenvoudig te zijn om er een winstgevend bedrijfje van te maken binnen die constellatie, het management was huiverig om er verder in te investeren.

lees meer…