U wilt zelf de regie houden

U heeft een indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning  of Wet Langdurende Zorg of Zorgverzekeringswet) maar u wil zelf uw begeleiding en huishoudelijke ondersteuning regelen dan kunt u via uw persoonsgebonden budget (PGB) daarvoor de deskundige dienstverleners van TUYS inzetten.TUYS kan u ondersteunen bij de aanvraag en het beheer van uw PGB.

Wat is een Persoonsgebonden Budget?
Het PGB is een financieringsvorm voor de zorg indicatie die u heeft. Met een PGB heeft u meer zeggenschap over hoe en welke zorg u wilt ontvangen. Met uw PGB kunt u de begeleiding en ondersteuning geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van uw wensen) financieren. U betaalt, als u een verblijfsindicatie heeft, een eigen bijdrage voor de zorg aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), los van het PGB.

Persoonsgebonden Budget aanvragen.
Het aanvragen en bijhouden van een PGB-administratie, daar komt veel bij kijken. Veel mensen hebben er dan ook moeite mee. De persoonlijke assistent van TUYS kan u hierin werk uit handen nemen, als u dit wilt.

TUYS ondersteunt u bij het aanvragen van uw PGB.
Uw indicatie dient bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente omgezet te worden in een PGB. Bij welke instantie dat dient te gebeuren is afhankelijk van wat voor indicatie u heeft. Vervolgens dienen we voor u en met u het aanvraagformulier en een budgetplan in. Op basis van uw aanvraag vind er een bewuste-keuze-gesprek met u plaats, hierbij moet u of (wettelijk) vertegenwoordiger aanwezig zijn. Naar aanleiding van dit gesprek wordt beoordeeld of het PGB wordt toegekend aan u. Daarna zullen wij, in nauw overleg met u, een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving ingevullen. Deze wordt getekend door de u of (wettelijk) vertegenwoordiger. Na goedkeuring sturen wij alles op naar de sociale verzekeringsbank (SVB) of zorgverzekeraar. De  SVB of zorgverzekeraar moet akkoord gaan. De SVB of zorgverzekeraar beheert het geld en keert maandelijks op basis van de ingediende declaratie uit.

Belangrijke websites.
Waar-vraag-ik-een-PGB-aan? is  de website van de rijksoveheid en bevat uitgebreidere informatie van de overheid.

Per Saldo is een belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Sociale verzekeringsbank geeft informatie over het persoonsgebonden budget

Persoonlijke offerte.
Op basis van uw behoefte en wensen maken we graag een persoonlijke offerte voor u. Gaat u akkoord met de offerte dan leggen we dit vast in een overeenkomst.
In het onderstaand schema treft u onze tarieven, per stap, aan. Deze kosten kunt u niet uit uw PGB betalen. Heeft u een verblijfsindicatie dan heeft u recht op een verantwoordingsvrij bedrag, hieruit mag u deze kosten wel betalen.

Aanvraag (her) indicatie € 157,30
Omzetting Zorg in Natura  in PGB € 19,67
Intake: inventarisatie wensen en behoeften € 157,30
Invullen aanvraag formulier en budgetplan € 78,65
Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving € 117,98
Inleveren documenten SVB € 19,67
Declaratie maandelijks SVB of zorgverzekeraar € 39,33
Wijzigingsformulier € 19,67
Verantwoording eindafrekening € 78,65
Correspondentie per uur WMO/SVB/zorgkantoor/verzekeraar € 78,65
Reiskosten per kilometer € 0,23

Tarieven zijn inclusief 21% btw

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen.
Uw persoonlijke assistenten zijn,

Anita Kunst - Tuys Marion Albers - Tuys carla van dijk-tuys
Anita Kunst Marion Albers Carla van Dijk