begeleiding

Begeleiding

Tuys biedt begeleiding binnen de WMO

Bent u niet in staat om begeleiding van TUYS zelf te betalen, terwijl u dit wel hard nodig heeft?
Als u beperkt bent in uw mobiliteit, uw sociale contacten en echt ondersteuning hierin nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. U vraagt daar naar het WMO-loket, waar ze u verder helpen hiermee. U kunt ook aan ons vragen om dit samen met u te doen.

TUYS heeft in de gemeente Zutphen en Lochem een erkenning om begeleiding te mogen geven aan hun burgers. De deskundige ondernemers van TUYS kunnen mensen, die een indicatie WMO hebben, ondersteunen bij de zelfredzaamheid en participatie in hun eigen omgeving.

Tuys betalen uit uw PGB

U heeft een indicatie (WMO of WLZ of ZVW) maar u wilt zelf uw begeleiding en huishoudelijke ondersteuning regelen dan kunt u via uw persoonsgebonden budget daarvoor de deskundige dienstverleners van TUYS inzetten. TUYS kan u ondersteunen bij de aanvraag van uw PGB.

Waar vraag ik een PGB aan? Informatie van de overheid.

Per Saldo is een belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Sociale verzekeringsbank geeft informatie over het persoonsgebonden budget