Claimgedrag is normaal gedrag op een ongewone situatie

Niemand claimt anderen voor z’n plezier. Dat durven we wel stellen. We zien dat claimgedrag een wanhopige poging is tot gezien worden en zich gehoord weten. Zo vertelt ook Hans ons. Hij is een van onze dienstverleners, die volgens eigen zeggen een rustige man is, die zonder teveel intonatie en met korte zinnen spreekt tegen Annie, onze dame met claimgedrag. Voor haar is Hans er: met aandacht, en aanraking af en toe.

Want Annie is een lieve vrouw met dementie. Je denkt door de starende blik in haar ogen dat je haar niet kunt bereiken, maar dat is wel zo: dat voel je aan haar handen, ze knijpt soms heel licht. Ze vindt het heerlijk dat je bij haar bent, er voor haar bent, in die voor haar onbegrijpelijke wereld waar ze in terecht is gekomen.

Lees verder>

Naast geluk en gezelligheid wensen we u kennis én ervaring in 2019!

Want dat is waar we behoefte aan hebben: geluk, gezondheid en gezelligheid. Volgens Floortje Schepers, professor aan het UMC in Utrecht, is de wachttijd voor specialistische GGZ-zorg fors gedaal. De ondersteunende GGZ-zorg voert er namelijk sinds 2 maanden een gesprek met mensen die een zorgvraag hebben, met de focus op wat er nodig is om te herstellen. Niet de diagnose staat centraal, maar de behoeften van u en mij. De behoeften van ieder mens: je hele verhaal kunnen vertellen omdat de dienstverlenende professional de tijd voor je neemt, serieus genomen worden als mens én als medemens omdat je gelijkwaardigheid met de professional die de hulp komt verlenen belangrijk vindt. Dat er geluisterd wordt naar je behoeften en niet naar je symptomen.

En dat doen we in onze rationele maatschappij nog veel te weinig. Professionals worden nog teveel gezien ( en ook opgeleid) als mensen met dé kennis van je ziekte  én van de oplossing voor die ziekte. Zeker als het een ingewikkelder gezondheidsprobleem is. Maar het inzetten van een evidence-based-interventie geeft maar een oplossing voor een deel van het probleem. Want hoe leer je leven met je beperkingen? Met je kwetsbaarheid?

Lees verder>

Luisteren

In onze trainingen ‘Grip op je Gesprek’  geven we trainingen aan mensen die alle dagen zorgen voor anderen. Zij geven zij aan het eind van 6 leerbijeenkomsten een presentatie over wat zij nu van onze training hebben opgestoken: Was het het gesprek ‘onder de waterlijn’, een techniek uit de NLP, of was het het inchecken en uitchecken in een overleg, een methodiek uit de Deep Democracy, of was het bewustwording op de rol van redder in plaats van helper uit de TA of de noodzaak om mensen in hun eigen regie te laten? Ja, het kwam allemaal wel terug, maar wat door heel veel mensen werd voorgedragen is het gedicht over luisteren: prachtig om te horen en misschien nog wel veel belangrijker dan zelf ‘ grip op je gesprek ’te hebben. We willen dit gedicht van Leo Buscaglia graag met u delen:

Lees verder>

Groene vinkjes en blauwe vinkjes verdwijnen

De groene en blauwe vinkjes op boodschappen die u doet in de winkel, zijn bedoeld om u  te laten kiezen voor voedsel dat een gezondere of bewustere keuze voor u zouden kunnen zijn. De minister van Volksgezondheid heeft nu besloten dat die groene en blauwe vinkjes moeten verdwijnen. En waarom? Omdat u er gewoon niet wijzer van wordt! Niet alles wat u koopt is ongezond als er geen vinkje op staat, omdat niet alle producenten meedoen met  de vinkjes op hun verpakkingen. En bovendien heeft de nieuwe schijf van vijf van het voedingscentrum er voor gezorgd dat wat eerst als gezond werd gezien, nu toch minder gezond blijkt te zijn. En al die vinkjes zijn dus gebaseerd op de oude schijf van vijf, en niet op de allernieuwste…

Lees verder>

Mantelzorgen of werken?

Nu iedere oudere langer en zelfstandig thuis moet blijven wonen, wordt de kans groter dat u als dochter, zoon of goede vriend of vriendin mantelzorger wordt. Want thuiswonen terwijl je kwetsbaarheid toeneemt, vraagt om een helpende hand in de buurt, af en toe wat advies of meegaan naar de specialist in het ziekenhuis, of een simpele vervoersvraag naar de verjaardag van een nichtje. En dat doet u met liefde voor uw moeder, vader of vriendin.

Maar u heeft ook een baan, of bent zelfstandig ondernemer. En u kunt heus uw werk wel eens onderbreken om voor aan de mantelzorgvraag te kunnen voldoen. En elke dag na het werk even langs gaan, lijkt in eerste instantie ook goed te doen. Het is met mantelzorgen echter zo dat dat uw hulp uit liefde en uw goede zorgen eerder toe zullen nemen dan andersom. En dat wordt het toch lastig: want hoe combineert u dat dan nog met uw werk?

Lees verder>

Mantelzorg is vaak een vrouwenissue

In de glorietijd van ‘Vadertje Drees’  waren vrouwen vaak verantwoordelijk voor mantelzorg, droegen de dagelijkse zorg voor kinderen, voorzagen iedereen van maaltijden, deden het huishouden en onderhielden netwerken. Deze onbetaalde reproductieve arbeid was echter wel nodig om de productie van betaald werk, zoals auto’s bouwen, schipladingen lossen, notarisdiensten verlenen, mogelijk te maken. Zonder de onbetaalde arbeid door vrouwen zou de economie piepend en krakend tot stilstand zijn gekomen.

Lees verder>

Mantelzorg; over zingeving, zorg en liefde

Zingeving gaat over gebeurtenissen, relaties, doelen en onderliggende waarden die voor ons het belangrijkst zijn, die ons leven zin geven. Dat geldt voor u, voor mij en zeker ook voor de mensen die u lief heeft. Mensen die zich kwetsbaar voelen door de ziekte ze hebben, en waar u met alle liefde voor zorgt; uw partner, uw kind, een zeer goede vriend, vriendin, broer of zus.   Zingeving , liefde en de zorg de ander geeft ons oriëntatie, een streven naar : ‘goed leven, goed doen’. Een streven naar van betekenis willen zijn.

Lees verder>

Zomertijd of Wintertijd. Wat heeft uw voorkeur?

Er is een enquête gehouden door de Europese Commissie over de vraag of de zomertijd wel of niet meer verzet zou moeten worden. 70% schijnt er voorstander van te zijn om het bij alleen zomertijd te houden, maar dat waren wel overwegend Duitsers die dat vonden. Maar goed. Ook in  Nederland blijke we voorkeur te hebben voor de zomertijd. Er zijn wat discussies gaande over wat beter voor ons zou zijn: eerder donker ’s avond of langer donker ’s ochtends… de een is een ochtend mens, de ander een avondmens. Lees verder>

Eenzaam; Zin in een kop koffie?

Uit een recente peiling door professionals in Verplegend en Verzorgend Nederland, blijkt dat 53% van de mensen die deze verplegenden en verzorgenden dagelijks zien, zich eenzaam voelen. En erger nog: 81% van deze professionals zegt geen tijd te hebben om even een kopje koffie met deze mensen te drinken. Het enige wat ze kennelijk kunnen doen is signaleren dat er sprake is van eenzaamheid, zorg te leveren en dan weer door te gaan naar de volgende wachtende. Dit staat echter lijnrecht tegenover wat we met elkaar hebben afgesproken over hoe we omgaan met zorg voor onze medemensen. We hebben immers met elkaar afgesproken in het kwaliteitskader voor zorgleverend Nederland, dat in de zorg voor mensen persoonlijke zorg, aandacht voor autonomie en welbevinden bovenaan staat. En veel minder prominent zou het moeten gaan om die lijfzorg, en dat schone gewassen lichaam, als de tijd om zorg te leveren zo schaars is. Lees verder>