persoonlijke assistent

Persoonlijke assistent

U hebt een druk leven, een gezin om voor te zorgen, een moeder die af en toe een beroep op u doet (of juist niet), maar waar u wel uw zorgen over hebt. Voor uw kind moet alles goed geregeld zijn. Voor uw moeder ook. De zaken waar u niet aan toe komt, vragen aandacht. Aandacht die u liever besteedt aan activiteiten met uw kinderen, tijd voor uzelf, familie en vrienden. Wij zorgen er met gespecialiseerde persoonlijke assistenten voor dat bij u thuis alles goed geregeld wordt. Wij garanderen u excellente dienstverlening: persoonlijk, intelligent en lokaal.

We ondersteunen u bij de financieringsaanvraag voor de WMO, Jeugdwet en PGB

U heeft een indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning  of Wet Langdurende Zorg of Zorgverzekeringswet) maar u wil zelf uw begeleiding en huishoudelijke ondersteuning regelen dan kunt u via uw persoonsgebonden budget (PGB) daarvoor de deskundige dienstverleners van TUYS inzetten. TUYS kan u ondersteunen bij de aanvraag en het beheer van uw PGB.

Persoonsgebonden Budget

Het PGB is een financieringsvorm voor de zorg indicatie die u heeft. Met een PGB heeft u meer zeggenschap over hoe en welke zorg u wilt ontvangen. Met uw PGB kunt u de begeleiding en ondersteuning geheel of gedeeltelijk financieren. U betaalt, als u een verblijfsindicatie heeft, een eigen bijdrage voor de zorg aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), los van het PGB.

Het aanvragen en bijhouden van een PGB-administratie, daar komt veel bij kijken. Veel mensen hebben er dan ook moeite mee. De persoonlijke assistent van TUYS kan u hierin werk uit handen nemen, als u dit wilt.

TUYS ondersteunt u bij het aanvragen van uw PGB

Uw indicatie dient bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente omgezet te worden in een PGB. Bij welke instantie dat dient te gebeuren is afhankelijk van wat voor indicatie u heeft. Vervolgens dienen we voor u en met u het aanvraagformulier en een budgetplan in. Op basis van uw aanvraag vind er een bewuste-keuze-gesprek met u plaats, hierbij moet u of (wettelijk) vertegenwoordiger aanwezig zijn. Naar aanleiding van dit gesprek wordt beoordeeld of het PGB wordt toegekend aan u. Daarna zullen wij, in nauw overleg met u, een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving invullen. Deze wordt getekend door de u of (wettelijk) vertegenwoordiger. Na goedkeuring sturen wij alles op naar de sociale verzekeringsbank (SVB) of zorgverzekeraar. De  SVB of zorgverzekeraar moet akkoord gaan. De SVB of zorgverzekeraar beheert het geld en keert maandelijks op basis van de ingediende declaratie uit.

Belangrijke websites

Waar-vraag-ik-een-PGB-aan? is  de website van de rijksoveheid en bevat uitgebreidere informatie van de overheid.

Per Saldo is een belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Sociale verzekeringsbank geeft informatie over het persoonsgebonden budget

Persoonlijke offerte

Op basis van uw behoefte en wensen maken we graag een persoonlijke offerte

voor u. Gaat u akkoord met de offerte dan leggen we dit vast in een overeenkomst.