Eenzaam; Zin in een kop koffie?

Uit een recente peiling door professionals in Verplegend en Verzorgend Nederland, blijkt dat 53% van de mensen die deze verplegenden en verzorgenden dagelijks zien, zich eenzaam voelen. En erger nog: 81% van deze professionals zegt geen tijd te hebben om even een kopje koffie met deze mensen te drinken. Het enige wat ze kennelijk kunnen doen is signaleren dat er sprake is van eenzaamheid, zorg te leveren en dan weer door te gaan naar de volgende wachtende. Dit staat echter lijnrecht tegenover wat we met elkaar hebben afgesproken over hoe we omgaan met zorg voor onze medemensen. We hebben immers met elkaar afgesproken in het kwaliteitskader voor zorgleverend Nederland, dat in de zorg voor mensen persoonlijke zorg, aandacht voor autonomie en welbevinden bovenaan staat. En veel minder prominent zou het moeten gaan om die lijfzorg, en dat schone gewassen lichaam, als de tijd om zorg te leveren zo schaars is.

Dat  die zorgprofessionals toch allereerst kiezen voor de zorgverlening, boven de gevraagde aandacht die u nodig hebt om u minder eenzaam te voelen, is een maatschappelijk probleem, dat we niet bij toverslag opgelost krijgen. Uw lijfzorg wordt immers als noodzakelijke zorg gezien, uw gevoel van eenzaamheid als gewenste zorg. En zolang er niet eerst de aandacht voor u is als heel mens, in plaats van aandacht voor uw zieke lichaam, zal eenzaamheid niet afnemen, maar eerder groeien. En signaleren daarvan vinden wij niet genoeg.

Heeft u zin in een kop koffie?  Om samen te praten, samen te lachen, en vooral naar u te luisteren? Omdat u allereerst een heel mens bent, en geen versleten lichaam. Laat het ons weten.