Mantelzorg; over zingeving, zorg en liefde

Zingeving gaat over gebeurtenissen, relaties, doelen en onderliggende waarden die voor ons het belangrijkst zijn, die ons leven zin geven. Dat geldt voor u, voor mij en zeker ook voor de mensen die u lief heeft. Mensen die zich kwetsbaar voelen door de ziekte ze hebben, en waar u met alle liefde voor zorgt; uw partner, uw kind, een zeer goede vriend, vriendin, broer of zus.   Zingeving , liefde en de zorg de ander geeft ons oriëntatie, een streven naar : ‘goed leven, goed doen’. Een streven naar van betekenis willen zijn.

Mensen die voor hun naasten zorgen, noemen we ‘mantelzorgers’. In het Engels heten mantelzorgers ‘caregivers’, wat misschien beter de lading dekt.. Mantelzorgers kunnen kampen met overbelasting en wanneer zij geen passende ondersteuning weten te organiseren. Komt u dat als mantelzorger bekend voor? Ook voor u kan uw deelname aan de samenleving onder druk komen te staan, en daarmee ook de zingeving in uw leven. Deze ‘week van de mantelzorg’ is gericht op uw zingeving, op wat uw behoeften zijn, met aandacht voor uw niet mis te verstane zorg, liefde en aandacht voor uw naaste.

Centraal staat de vraag wat ons betreft in deze ‘week van de mantelzorg :  “Welke betekenis wilt u geven aan de situatie en beperkingen die u daarin ervaart? ’. Wie immers scherp luistert, kan de ‘zingeving’ achterhalen en ontdekt dat geen twee situaties hetzelfde zijn en standaardoplossingen, niet bestaan.

Dat is wat Tuys doet, uw behoefde aan zorg, aandacht en ondersteuning voor u als mantelzorger, zijn immers leidend. U bent leidend voor ons.