Mantelzorg is vaak een vrouwenissue

In de glorietijd van ‘Vadertje Drees’  waren vrouwen vaak verantwoordelijk voor mantelzorg, droegen de dagelijkse zorg voor kinderen, voorzagen iedereen van maaltijden, deden het huishouden en onderhielden netwerken. Deze onbetaalde reproductieve arbeid was echter wel nodig om de productie van betaald werk, zoals auto’s bouwen, schipladingen lossen, notarisdiensten verlenen, mogelijk te maken. Zonder de onbetaalde arbeid door vrouwen zou de economie piepend en krakend tot stilstand zijn gekomen.

Vrouwen van nu zijn vaak opgegroeid in huishoudens waarin hun moeders of hun grootmoeders de bulk van de onbetaalde arbeid verzetten. Werk leveren zonder ervoor betaald te worden, wordt ook nu nog minder als een probleem ervaren door vrouwen dan door mannen.  Ook op ‘werkervaringsplekken’ in grotere bedrijven zijn nog steeds meer jonge vrouwen te vinden dan jonge mannen, die bereid zijn onbetaald werkervaring op te doen. Het is lastig om uit een rolpatroon te komen dat zo cultureel bepaald is door de historie die vrouwen hebben. Maar een eerste stap zou al eens kunnen zijn om de mantelzorg voor moeder wat meer uit te besteden en zelf in een leuke baan succes én geld te verdienen, voor alle vrouwen zelf!

De ‘week van de mantelzorg’ is bijna ten einde… maar aan dit vrouwen-issue is geen aandacht gegeven. Kunnen we daar in 2019 misschien meer aandacht aan besteden? Lieve, mantelzorgende vrouwen: regel je mantelzorgtaken zo, dat je zelf niet overbelast raakt, door meer uit te besteden. Door meer voor jezelf te zorgen, kun je er immers ook langer en beter zijn voor degene voor wie je mantelzorgt.

Tuys kan je hiermee helpen; neem gewoon eens contact met ons op!