Naast geluk en gezelligheid wensen we u kennis én ervaring in 2019!

Want dat is waar we behoefte aan hebben: geluk, gezondheid en gezelligheid. Volgens Floortje Schepers, professor aan het UMC in Utrecht, is de wachttijd voor specialistische GGZ-zorg fors gedaal. De ondersteunende GGZ-zorg voert er namelijk sinds 2 maanden een gesprek met mensen die een zorgvraag hebben, met de focus op wat er nodig is om te herstellen. Niet de diagnose staat centraal, maar de behoeften van u en mij. De behoeften van ieder mens: je hele verhaal kunnen vertellen omdat de dienstverlenende professional de tijd voor je neemt, serieus genomen worden als mens én als medemens omdat je gelijkwaardigheid met de professional die de hulp komt verlenen belangrijk vindt. Dat er geluisterd wordt naar je behoeften en niet naar je symptomen.

En dat doen we in onze rationele maatschappij nog veel te weinig. Professionals worden nog teveel gezien ( en ook opgeleid) als mensen met dé kennis van je ziekte  én van de oplossing voor die ziekte. Zeker als het een ingewikkelder gezondheidsprobleem is. Maar het inzetten van een evidence-based-interventie geeft maar een oplossing voor een deel van het probleem. Want hoe leer je leven met je beperkingen? Met je kwetsbaarheid?

Een kwetsbaarheid die misschien niet meer verdwijnt. Hoe ga je om met mentale en fysieke tegenslag? Daar mee om kunnen gaan is allemaal relevant voor je herstel. Je krijgt er geen medicijnen voor, en ook geen pasklare oplossing.

Deze professor bepleit de inzet van ervaringsdeskundigheid door professionals. Zij kunnen immers van Wat we nodig hebben daarvoor is een beetje geluk, gezelligheid en oprechte steun en omzien naar elkaar. uit hun eigen ervaringen putten als het gaat over hoe zij zijn omgegaan met deze tegenslagen in het leven. Zij weten hoe het is om niet alleen door een professional ondersteund te worden, maar dat het ook gewoon doorploeteren is in het leven en doorzetten. Door ervaringsdeskundigheid in te zetten, naast de professionele kennis die er is.

Dus wat we nodig hebben in 2019, naast geluk en gezelligheid, is oprechte steun op basis van kennis én ervaring en omzien naar elkaar. En dan wordt het vast een heel mooi 2019. Tuys gaat ervoor! U ook?